Skärmklipp.PNG
Vålån.PNG
skidor.PNG
baby bastu.JPG
Vy från Tips.JPG
Vinter 15.jpg
Snöflingor i mot ljus stor.jpeg
Stensdalsfjället.JPG

VÄLKOMMEN TILL VÅLÅDALSDAGARNA 2023

- ett symposium inom idrottsfysiologi med fokus på både hälsa och prestation

 

I februari (v.6, 7-9 Februari) 2023 arrangeras ”Vålådalsdagarna”, ett symposium arrangerad av sektionen för Idrottsfysiologi inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM).

Fokus är hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv.

I storslagen, anrik fjällmiljö i Vålådalen i Jämtlandsfjällen träffar du några av de främsta forskarna och praktikerna för tre fulla dagar med föreläsningar och diskussioner – och självklart tid för egen aktivitet i den fina fjällnaturen!


Syftet med symposiet är att inom tre olika teman erbjuda
- en blandning av bas- och ny kunskap – och kunskap som skulle kunna bli
- ge både forskare och praktikers perspektiv
- inspiration och nätvärkande för deltagaren oavsett forsknings eller praktikerområde.


Därtill finns möjlighet att presentera egen forskning eller erfarenhet. I och med gemensamma, arrangerade aktiviteter utanför symposieprogrammet, så skapas en uppskattad samvaro i slutet sällskap för nätverkande, diskussioner och gemenskap.

Symposiet är inspirerat av de klassiska ”Vålådalsveckorna” som erbjöd kurser med liknande koncept inom idrottsmedicin under 20 år mellan 1982 och 2001.

Program 2022 års upplaga
 
 

MEDVERKANDE 2022

ulf_ekelund_1500x1500.jpg

Professor, Norges idrottshögskola

Forskningen är fram för allt epidemiologisk och jag försöker förstå de komplexa sambanden hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar hälsan genom livet. Forskningen har bland annat bidragit till WHOs nya rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande.

OrjanEkblom_narbild.jpg

Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan

Min forskning fokuserar främst på betydelsen av stillasittande och fysisk aktivitet för fysisk hälsa såväl som hjärnhälsa för barn/unga och vuxna. Är en av de ledande forskarna i den stora forskningssatsningen E-PABS på GIH med fokus på hjärnhälsa.

Carl-Johan-Sundberg_foto_Martin-Stenmark_400x534.jpg

Professor, Karolinska Institutet

Legitimerad läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi och prefekt vid institutionen för Lärande, Informatik, Mangement & Etik (LIME) vid KI. Forskning innefattar studier av hur träning påverkar hälsa och välbefinnande hos patienter med metabolt syndrom och psykisk sjukdom samt hur gener och epigenetiska mekanismer är involverade i anpassningen till träning och fysisk aktivitet hos friska försökspersoner och idrottare.

Ola R.jfif

OLA RAVALD

Skidtekniktränare, Skidskyttelandslaget

Professionell tränare i längdskidåkning sedan 20 år tillbaka.

BjornEkblom_narbild.jpg

Professor emeritus, Gymnastik- och idrottshögskolan

En av våra främsta idrottsfysiologer, som sedan 1960-talet verkat på GIH med medverkat i studier som förändrat synen på träning och prestation. Huvudintresset är arbetsfysiologi och idrott, samt hälsoaspekter i vidaste mening.

800px-Mai-Lis_Hellenius.jpg

Professor, Karolinska Institutet

Legitimerad läkare och professor vid Karolinska Institutet. Sveriges första ”livsstilsprofessor”. Grundade och drev bland annat Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna under många år. Hennes forskning fokuserar främst på fysisk aktivitet och kost för hjärt-kärlhälsa.

Profilbild.webp

Professor, Umeå Universitet

Huvudspåret i forskningen har varit muskelns anpassning till träning, där utveckling av avancerad proteinanalys (proteomik) ledde till omfattande studier för utveckling av en metod för att spåra autolog bloddoping, och nu senast tillämpning av maskininlärning/AI för databehandling. De senaste tio åren har studier om talangselektion och tidig specialisering bland barn och unga rönt uppmärksamhet. Idrottslig bakgrund som medel/långdistanslöpare med ett antal landslagsuppdrag.

peter e ny.jpg

PhD/adjunkt, Örebro universitet

Med.Dr och universitetsadjunkt i idrottsfysiologi vid Enheten för idrott. Hans forskningen fokuserar på kroppens anpassningar till träning och fysiska aktivitet. Peter har även mångårig erfarenhet av samverkan med idrottsrörelse, företag och myndigheter rörande optimering av kost, träning och återhämtning.

WilliamApro_webb.jpg

PhD/forskare, Gymnastik- och idrottshögskolan

Doktor i medicinsk vetenskap och biträdande lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Williams forskning handlar om utröna de molekylära mekanismerna som reglerar muskeltillväxt hos män och kvinnor, och hur dessa påverkas av faktorer som energi- och näringstillgänglighet samt åldrande och fetma.

peder blomqvist.jfif

PEDER BLOMQVIST

Specialistläkare, Östersund

Specialist i allmänmedicin. Vidareutbildad inom ortopedisk medicin, radiologiskt ultraljud samt idrottsmedicin. Tidigare förbundsläkare längdskidor.

Profilbild.webp

Universitetslektor, Umeå Universitet

Min forskning handlar om akuta och långsiktiga effekter av träning hos barn. Särskilt fokus lägger vi på tröttheten, hormonella anpassningar och inflammatoriska markörer. Jag har jobbat ute på fältet som Idrottsfysiolog i ganska många år. Sen 2019 är jag ansvarig för EU projektet ”Elite Strength & Conditioning Course, ESC2” där vi vidareutbildar elitfystränare från 5 europeiska länder i samarbete med Europas bästa High Performance Centers.

ElinEkblomBak_narbild.jpg

Docent, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Är docent och lektor vid institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hennes forskning fokuserar på betydelsen av såväl stillasittande, fysisk aktivitet och kondition för hälsa och prestation i vid bemärkelse.

Michael Svensson.webp

Universitetslektor, Umeå Universitet

Lektor i idrottsmedicin vid Umeå universitet. Undervisar och forskar i idrottsfysiologi. Forskningen innefattar två  olika inriktningar; 1) idrottares fysiologi och nutritionsstatus, och 2) metabola och molekylära effekter av träning vid övervikt och metabolt syndrom. Fd svensk mästare och VM-semifinalist på 1500 meter. Elittränare för medel- och långdistanslöpare.

Jessica norrbom.jpg

PhD/Adjunkt, Karolinska institutet

Disputerad i fysiologi, adjunkt vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. Undervisar i fysiologi, programdirektor för Masterprogrammet i Translationell Fysiologi och Farmakologi. Hennes forskning innefattar bland annat studier av molekylär anpassning till träning hos friska forskningspersoner samt hur träning påverkar hälsa och välbefinnande hos patienter med psykisk sjukdom.

fia-1.jpg

PhD, Winternet, Boden

Legitimerad Sjukgymnast, Idrottsfysiolog och PhD i Idrottsmedicin. Arbetar på Winternet med arbetshälsa, hälsa och prestationsutveckling hos idrottare. Har mångårig erfarenhet av arbete med fysiska och idrottsfysiologiska tester samt dess validering mot prestation. Är fystränare för Luleå Hockeys U-16 flickor och cyklar MTB på fritiden.

marko.png

Docent, Mittuniversitetet

Undervisar mestadels inom träningslära och idrottsfysiologi. Forskningen innefattar grundidrottsfysiologiska frågeställningar så som fysiska arbetets verkan på muskel- och hjärtfysiologin och numera mer inriktad mot tillämpad idrottsforskning kring skidskytte och längdskidåkning. Före detta förbundskapten i skidskytte både i Sverige och i Finland.