top of page
Skärmklipp.PNG
Vålån.PNG
skidor.PNG
baby bastu.JPG
Vy från Tips.JPG
Vinter 15.jpg
Snöflingor i mot ljus stor.jpeg
Stensdalsfjället.JPG

VÄLKOMMEN TILL VÅLÅDALSDAGARNA

- ett symposium inom idrottsfysiologi med fokus på både hälsa och prestation

Hem: Välkommen

Den 7-9 februari 2023 arrangerades ”Vålådalsdagarna”, ett symposium med fokus på hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv
arrangerat av styrelsen för Sektionen för Idrottsfysiologi
inom Svensk Förening inom Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM).

Håll utkik för nästa upplaga av Vålådalsdagarna som annonseras här!


I storslagen, anrik fjällmiljö i Vålådalen i Jämtlandsfjällen träffar du några av 
de främsta forskarna och praktikerna för tre fulla dagar med föreläsningar och diskussioner – och självklart tid för egen aktivitet i den fina fjällnaturen!


Syftet med symposiet är att inom tre olika teman erbjuda…

…en blandning av bas- och ny kunskap – och kunskap som skulle kunna bli

…ge både forskares och praktikers perspektiv

…inspiration och nätverkande för deltagaren – oavsett område.


Därtill finns möjlighet att som deltagare presentera egen forskning eller erfarenhet. Läs mer här om det.


I och med gemensamma, arrangerade aktiviteter utanför symposieprogrammet, så skapas en uppskattad samvaro i slutet sällskap för nätverkande, diskussioner och gemenskap.


Nyhet!

Vi öppnar nu upp även för digital medverkan på Vålådalsdagarna!
Läs mer och anmäl dig här

Symposiet är inspirerat av de klassiska ”Vålådalsveckorna” som erbjöd kurser med liknande koncept inom idrottsmedicin under 20 år mellan 1982 och 2001.

Samverkanspartner för Vålådalsdagarna 2023 är HPI Health Profile Institute. 

Läs mer om HPI här.

Hem: Text

MEDVERKANDE 2023

Ronald Maughan.jpg

Professor, University of St Andrews

Ron Maughan obtained his BSc (Physiology) and PhD from the University of Aberdeen. After three years in Liverpool, he returned to Aberdeen and was based in the Medical School there for almost 25 years. He is now Visiting Professor in the School of Medicine at St Andrews University. He spent much of his career trying to understand the physiological and metabolic responses to exercise and the nature of fatigue, but has included many digressions along the way. He chairs the Nutrition Working Group of the Medical and Scientific Commission of the International Olympic Committee. He is a director of the IOC Diploma programs in Sports Nutrition, Sports Medicine, and Sports Physical Therapies. He has published extensively in the scientific literature and is author or editor of a number of books on sports nutrition and exercise biochemistry.

Jonathan Cedernaes.jfif

Docent, Northwestern University i Chicago samt Uppsala Universitet

Läkare, sömnforskare och docent i medicinsk cellbiologi. Bedriver klinisk och preklinisk forskning om hur sömn och dygnsrytmer påverkar vår metabolism. Inriktningen är på interaktionen med livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk träning. Forskar både vid Northwestern University i Chicago, och vid Uppsala universitet.

Trine Moholdt.jpg

PhD, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet

Group leader for the Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction Research Group at the Norwegian University of Science and Technology. My research focus is feasible diet-exercise strategies to improve cardiometabolic health in reproductive-aged individuals with increased risk of lifestyle-related diseases.

Stefan Grau.jpg

Professor, Göteborgs universitet

Professor in Biomechanics and Movement Science at GU, before at Department of Sports Medicine at the University Clinic in Tübingen, Germany. Manager of the Center for Health and Performance at GU. Research interests: Development of overuse injuries in sport (focus on running) & development of functional shoes (running and safety/workplace). I was responsible for the running shoe development of Nike in Europe (from 1998 to 2012). Since 1998 I do research for Elten Safety shoes (German company and second largest safety shoe company in Europe).

Glenn Björklund.webp

Docent, Mittuniversitetet

Docent och centrumledare vid Nationellt Vintersportcentrum i Östersund. Glenns huvudsakliga forskningsinriktning är in mot intermittent träning, med användning av en kombination av fysiologiska och biomekaniska metoder. Därtill ett starkt intresse och fokus på prestationsanalys.

Michael Svensson.jpg

Docent, Umeå Universitet

Docent i idrottsmedicin, friidrottstränare, f.d. medeldistanslöpare, forskar och utbildar inom idrottsfysiologi och idrottsnutrition vid Umeå universitet. Forskningens två spår är; (1) molekylär fysiologi kopplat till effekter av systematisk träning vid övervikt och metabola störningar, samt (2) fysiologiska och näringsfysiologiska faktorer av betydelse för hälsosam prestationsutveckling.

Fawzi.jpg

Professor, Örebro Universitet

Arbetar med projekt där den övergripande frågan är hur människans livsstil med fokus på fysisk aktivitet och matvanor påverkar hälsoutveckling genom livet.

Kerry McG.jpg

Docent, Mittuniversitetet

Kerry är docent inom idrottsvetenskap på Mittuniversitet (vid Nationellt vintersportcentrum) och genomför tillämpad elitidrottsforskning med bland annat längdskidåkare och skidskyttar. Kerrys expertområden täcker diverse faktorer som gäller utvecklingen av uthållighetsprestation, inklusive idrottarens hälsa.

Martina Höök.jpeg

Doktorand, Mittuniversitetet

Martina genomför just nu sina forskarstudier på idrottsvetenskap, Mittuniversitetet samt arbetar 20 % som samordnare mellan forskningen och praktiken för Svenska Skidförbundet. Hennes studier handlar främst om kunskapsläge och hur det påverkar kommunikationen mellan aktiva, tränare och supportfunktioner om ämnen som kan vara svåra att samtala om; t.ex. kvinnliga och manliga hormoner, energibrist, ätstörningsproblematik och mental ohälsa.

Eric Emanuelsson.jpg

Doktorand, Karolinska Institutet

Doktorand inom gruppen ”Molekylär Arbetsfysiologi” vid Karolinska Institutet. Erics forskning fokuserar på de fysiologiska och molekylära anpassningarna till olika typer av träning, med extra fokus på att belysa eventuella könsskillnader

TL porträtt2.png

Docent, Karolinska Institutet

Tommys forskning fokuserar på träningsfysiologi med specifikt fokus på skelettmuskelns anpassning till träning. En del av denna forskning har fokuserat på förändringar i muskelmassa och funktion hos transpersoner. Tommy har även författat en litteraturöversikt om effekter av testosteronsuppression hos transkvinnor och konsulterat med idrottsorganisationer om transpersoners inkludering i idrott.

Hem: Talare

SAMVERKANSPARTNERS 2023

Hem: Sponsorer
bottom of page