TEMA: TRÄNING OCH MONITORERING FÖR PRESTATION OCH HÄLSA

Tisdag 8 februari 2022

Förmiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)

08.00 Intro till kursen - Elin Ekblom Bak och Michael Svensson

08.15 Intro och Översikt av förmiddagspasset - Marko Laaksonen  

08.30 Den erfarna monitoreraren -Michael Svensson 

09.15 Den erfarne elittränaren - Ola Ravald

09.55 Diskussion mindre grupper med fika

10.15 Den erfarne läkarens perspektiv på biomonitorering - Peder Blomqvist

10.50 Monark Exercise

11.05 Diskussion "Vad och hur? - Monitorering av träning och prestation i framtiden"

11.55 Avslut av förmiddagspasset

12.00 Lunch

Egen tid för fysisk aktivitet och utevistelse


Eftermiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)
15.00 Intro och Översikt av eftermiddagspasset med fika - Elin Ekblom Bak

15.15 Monitorering av fysisk aktivitet och koppling till hälsa - Ulf Ekelund

16.15 Praktikerns perspektiv och erfarenhet - Ann-Sofie Lindberg

17.15 HPI Health Profile Institute

17.35 Diskussion "Vad och hur? - Monitorering av fysisk aktivitet och hälsotjänster i framtiden"

18.20 Avslut av eftermiddagspasset

19.00 Middag

Gemensam kvällsaktivitet (Föreläsningssal Vålån)

20.30 Samtal kring idrottsfysiologins framväxt från 1950-talet tills nu med Professor emeritus Björn Ekblom. Moderator Carl-Johan Sundberg