top of page

TEMA: HÄLSA OCH PRESTATIONSFÖRBÄTTRING VID SIDAN AV TRÄNINGEN

Tisdag 7 februari 2023

08.30 -11.30 Förmiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Intro till symposiet - Elin Ekblom Bak och Michael Svensson

- Dietary Supplements for Performance and Health - Ron Maughan, University of St Andrews, UK.

- Sömn; mätning och betydelse för hälsa och prestation - Jonathan Cedernaes, Uppsala Universitet.

- Circadian rhythm; a Time to eat, a Time to exercise? - Trine Moholdt, NTNU, Norge.


12.00-15.00 Lunch + egen aktivitet

15.00-17.30 Eftermiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Researching shoes - experience of 25 years of safety and running shoe research - Stefan Grau, Göteborgs University.

- Tracking; När och varför mätning för hälsa och prestation? - Glenn Björklund, Mittuniversitetet.

18.00 Möjlighet till bad och bastu för den som vill

19.30 Middag

21.00 Kvällsföreläsning, TBA. (Föreläsningssal Vålån)

7/2: TEMA Hälsa och prestationsförbättring vid sidan av träningen: Program
bottom of page