top of page

ABSTRACT OCH POSTERPRESENTATIONER

Du har chansen att under Vålådalsdagarna få presentera det du arbetar med för de medverkande föreläsarna och studiedeltagarna. Det kan vara dina forskningsresultat, pågående studier eller planerade studier. Detta tillfälle kan ge dig värdefull input på projekt och idéer du har, men också skapa diskussioner för framtida samverkan!

Hur gör du?

Senast den 25 januari 2023 skickar du in ett abstract där du presenterar dina forskningsresultat, ditt pågående projekt eller din planerade studie. Använd denna mall. Maxtext 1 A4. Abstract mejlas senast 25 januari till  valadalsdagarna@gmail.com.

Posterpresentation

Du får ett mejl med besked om ditt abstract antagits för presentation senast en vecka efter deadline. Vid accepterat abstract, så kommer du få presentera det i posterformat. Posterns framtagande ansvarar du själv för, och tar med till Vålådalen. Postern sätts upp och kommer finnas uppsatt under hela kursen.

Muntlig posterpresentation

Därtill kommer några postrar väljas ut till muntlig presentation på onsdagens eftermiddagspass. Format är 8 min presentation + följande diskussion med auditoriet. Posters utvalda till muntlig posterpresentation tävlar om utmärkelsen "Bästa poster" som delas ut på avslutningsmiddagen på torsdagskvällen.

Intyg/certifikat på deltagande med poster kan erhållas på begäran.

Abstract: Om
bottom of page