top of page

ABSTRACT OCH POSTERPRESENTATIONER

Missa inte chansen att under Vålådalsdagarna få presentera det du arbetar med för de medverkande föreläsarna och studiedeltagarna!

 

Vi har en lite annorlunda approach till abstracten/posterpresentationerna; Ditt abstract kan innehålla;
- Dina forskningsresultat (traditionellt), men även
- Pågående studier eller planerade studier. 
Det gör att detta tillfälle kan ge dig värdefull input på projekt och idéer du har, men också skapa diskussioner för framtida samverkan!

Hur gör du?

Senast den 15 januari 2025 skickar du in ett abstract där du presenterar dina forskningsresultat, ditt pågående projekt eller din planerade studie. Använd denna mall. Maxtext 1 A4. Abstract mejlas till  valadalsdagarna@gmail.com.

Posterpresentation och mingel

Du får ett mejl med besked om ditt abstract antagits för presentation senast en vecka efter deadline. Vid accepterat abstract, så kommer du få presentera det i posterformat. Posterns framtagande ansvarar du själv för. På torsdagskvällen efter middagen är gemensamt postermingel på programmet.

Pris till bästa poster

Pris till bästa posterpresentation utses av meriterad jury, och delas ut.

Tidigare års vinnare är;
2023; Anna Nylén, titel: Systolisk blodtrycksreaktion under arbete i förhållande till svenska referensvärden baserade på kön, ålder och belastning, predikterar senare hypertoni

2022; Emil Rydell Högelin, titel: Reliability and validity of an ultrasound-based protocol for measurement of quadriceps muscle thickness in children

Intyg på abstractdeltagare

Intyg/certifikat på deltagande med poster kan erhållas på begäran.

bottom of page