TEMA: BARN OCH UNGDOMAR – PRESTATION OCH HÄLSA

Torsdag 10 februari 2022

Förmiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)

08.00 Intro och Översikt av förmiddagspasset - Michael Svensson

08.15 Barn, prestationsutveckling och hälsa - Christer Malm 

09.15 Blir barn verkligen smartare och gladare av att röra på sig? - Örjan Ekblom 

09.55 Diskussion mindre grupper med fika

10.15 Barns adaptationer till träning utifrån ett hormonellt perspektiv - Apostolos Theos

10.55 Diskussion med alla

11.45 Avslut av förmiddagspasset

12.00 Lunch

Egen tid för fysisk aktivitet och utevistelse

Eftermiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)

15.00 Posterpresentationer med fika
16.30 Workshop i grupper med intresseinriktning mot något av temana/ämnena som tagits upp under dagarna. Varje grupp har en moderator/ansvarig och arbetet ska under eftermiddagen resultera i en konkret output som skulle kunna vara en gemensam opinionsbildande artikel / debattartikel, arrangerande av ett lunchseminarium eller liknande i sektionens regi inom ämnet, etc.

18.00 Avslut av eftermiddagspasset

19.00 Avslutningsmiddag

20.30 Gemensamt mingel