top of page

VÅLÅDALSDAGARNA 2023

Program och bilder från Vålådalsdagarna 2023

Tisdag 7 februari 2023

TEMA: HÄLSA OCH PRESTATIONSFÖRBÄTTRING VID SIDAN AV TRÄNINGEN

Betydelsen av kosttillskott för prestation och hälsa? Och hur mäter vi sömn och dess betydelse för hälsa och prestation? Finns det en optimal tidpunkt för att äta och träna? Skors betydelse i sammanhanget? Och hur ska vi mäta i hälso- och prestationssammanhang?

08.30 -11.30 Förmiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Intro till symposiet - Elin Ekblom Bak och Michael Svensson

- Dietary Supplements for Performance and Health - Ron Maughan, University of St Andrews, UK.

- Sömn; mätning och betydelse för hälsa och prestation - Jonathan Cedernaes, Uppsala Universitet.

- Circadian rhythm; a Time to eat, a Time to exercise? - Trine Moholdt, NTNU, Norge.

15.00-17.30 Eftermiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Researching shoes - experience of 25 years of safety and running shoe research - Stefan Grau, Göteborgs University.

- Tracking; När och varför mätning för hälsa och prestation? - Glenn Björklund, Mittuniversitetet.

Onsdag 8 februari 2023

TEMA: KROPPSKOMPOSITION FÖR HÄLSA OCH PRESTATION

High carb vs High fat diets? Hur ska vi tänka kring kroppskompositionsmätningar på tävlingsidrottare? Och vad betyder vår skelettmuskel för hälsa och prestation egentligen?

08.30 -11.30 Förmiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- High carbohydrate vs. High fat diets - Ron Maughan, University of St Andrews, UK.

- Monitorering av idrottares kroppskomposition, bentäthet och nutritionsstatus – varför och varför inte? - Michael Svensson, Umeå Universitet.
- Muskeln i fokus för hälsa och prestation - Fawzi Kadi, Örebro Universitet.


12.00 Vålådalsstafetten

15.00-17.30 Eftermiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Samverkanspartners presentationer

- Muntliga posterpresentationer

Torsdag 9 februari 2023

TEMA: HÄLSA, PRESTATION OCH KÖN

Den kvinnliga idrottarens prestation och hälsa - vad vet vi och vad behöver vi veta? Vad finns det för skillnader i träningseffekt mellan män och kvinnor? Och hur kan vi inkludera transpersoner inom idrotten?

08.30 -11.30 Förmiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Den kvinnliga idrottarens prestation och hälsa - Kerry McGawley och Martina Höök, Mittuniversitetet.

- Könsskillnader i fysiologiska och molekylära anpassningar till olika typer av träning - Eric Emanuelsson, Karolinska institutet.

- Inklusion av transpersoner inom idrotten - Tommy Lundberg, Karolinska Institutet.

15.00-17.30 Eftermiddagspass (Föreläsningssal Vålån)

- Workshop med output från dagarna

bottom of page