top of page

SAMVERKANSPARTNERS 2023

hpi_stamp_2021_green.png

SAMLINGSPLATSEN FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
HPI erbjuder en digital plattform, tjänster och expertkunskap till företagshälsor och andra aktörer. Tillsammans hjälper vi individer och arbetsgivare att förbättra hälsa och arbetsmiljö. Vi bedriver aktuell forskning i samarbete med bland annat Gymnastik- och idrottshögskolan och har verkat i över 40 år för god hälsa och arbetsmiljö. Sedan oktober 2022 är vi en del av Carasent ASA som utvecklar och tillhandahåller ett sömlöst ekosystem av digitala tjänster för hälso- och sjukvård.

bottom of page