SAMVERKANSPARTNERS 2022

hpi_stamp_2021_green.png

Health Profile Institute erbjuder IT-plattform, tjänster och expertkunskap till företagshälsor och andra hälso- och arbetsmiljöaktörer. Tillsammans hjälper vi individer och arbetsgivare att förbättra hälsa och arbetsmiljö. Vi bedriver aktuell forskning i samarbete med bland annat Gymnastik- och idrottshögskolan och har verkat i över 40 år med visionen om ett samhälle där människor upplever en god hälsa och har ett hållbart arbetsliv.

logga monark.png

Monark har 100 års erfarenhet av cykeltillverkning. En tradition som gett kunskap, erfarenhet, och känsla för produkt och kvalitet. Monark Exercise består idag av tre ben; Sports & Medical, Monark Cargo och Bianchi Sverige.