PROGRAM 2022

Dagarna är uppdelade på ett förmiddags- och ett eftermiddagspass, där det ges tid för egen aktivitet några timmar mitt på dagen - förslagsvis i den vackra fjällmiljön.
Efter middagen varje dag arrangeras gemensamma aktiviteter för de som vill.

Tisdag 8 februari 2022

TEMA: TRÄNING OCH MONITORERING FÖR PRESTATION OCH HÄLSA

Hur tränar de bästa? Monitorering av prestationsförmåga och träningsupplägg? Hur tränar man för god hälsa och långt liv. Monitorering av stillasittande, fysisk aktivitet och hälsa i befolkningen. Praktiker ger sitt perspektiv på saken.

Onsdag 9 februari 2022

TEMA: SAMPEL MELLAN LEVNADSVANOR, ARV OCH MILJÖ FÖR PRESTATION OCH HÄLSA

Vad betyder epigentik och genetik för prestationsförmågan? Interaktion kost och fysisk aktivitet för hälsa och prestation? Återhämtning och sömn? Vad påverkar hjärnhälsan?

Torsdag 10 februari 2022

TEMA: BARN OCH UNGDOMAR – PRESTATION OCH HÄLSA

Olika aspekter av barn/ungdom och prestation och hälsa; Tidig specialisering? Behöver man en bredd för att få fram de som blir våra framtida OS-guldmedaljörer? Hur kopplar elitidrott ihop med välmående och fysisk aktivitet hos barn? Blir barn smartare och gladare av att röra på sig? Barns adaptation till träning?