top of page

PROGRAM 2024

Samtliga dagar är uppdelade på ett fm- och ett em-pass. På kvällarna arrangeras gemensamma aktiviteter för de som vill.

Onsdag 7 februari 2024

TEMA: OPTIMERA EFFEKTEN AV DIN TRÄNING/FYSISKA AKTIVITET

Hur funkar det egentligen att kombinera styrke- och konditionsträning? Och hur är det nu med kost för att å ena sidan prestera och å andra sidan må bra?

Torsdag 8 februari 2024

TEMA: MÄTNING AV FYSISK AKTIVITET, HÄLSA OCH PRESTATION

Kan, eller är redan, AI en central spelare för att optimera mätning och monitorering av prestation och hälsa? Glukosmätning hos idrottare - hur har det sett ut och vad gäller idag? Och fälttester, är dom no eller go?

Fredag 9 februari 2024

TEMA: FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING - ÄR MER ALLTID BÄTTRE?

Vad innebär den fysiska aktivitetsparadoxen - och finns det verkligen en sådan? Var går gränsen för vad hjärtat tål? Och vad är egentlingen överträning?

bottom of page