top of page

PROGRAM 2023

Samtliga dagar är uppdelade på ett fm- och ett empass, med tid för egen aktivitet mitt på dagen. Varje kväll arrangeras gemensamma aktiviteter för de som vill.

Tisdag 7 februari 2023

TEMA: HÄLSA OCH PRESTATIONSFÖRBÄTTRING VID SIDAN AV TRÄNINGEN

Betydelsen av kosttillskott för prestation och hälsa? Och hur mäter vi sömn och dess betydelse för hälsa och prestation? Finns det en optimal tidpunkt för att äta och träna? Skors betydelse i sammanhanget? Och hur ska vi mäta i hälso- och prestationssammanhang?

Onsdag 8 februari 2023

TEMA: KROPPSKOMPOSITION FÖR HÄLSA OCH PRESTATION

High carb vs High fat diets? Hur ska vi tänka kring kroppskompositionsmätningar på tävlingsidrottare? Och vad betyder vår skelettmuskel för hälsa och prestation egentligen?

Torsdag 9 februari 2023

TEMA: HÄLSA, PRESTATION OCH KÖN

Den kvinnliga idrottarens prestation och hälsa - vad vet vi och vad behöver vi veta? Vad finns det för skillnader i träningseffekt mellan män och kvinnor? Och hur kan vi inkludera transpersoner inom idrotten?

Program: Program
bottom of page