TEMA: SAMPEL MELLAN LEVNADSVANOR, ARV OCH MILJÖ FÖR PRESTATION OCH HÄLSA

Onsdag 9 februari 2022

Förmiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)

08.00 Intro och Översikt av förmiddagspasset - Jessica Norrbom

08.15 Genetik och epigentik för hälsa och prestation - Carl-Johan Sundberg

09.15 Interaktion kost och träning för prestation - William Apró

09.55 Diskussion mindre grupper med fika

10.15 Optimering av återhämtning för prestation och hälsa - Peter Edholm

10.55 Diskussion med alla

11.40 Avslut av förmiddagspasset

12.00 Lunch

Egen tid för fysisk aktivitet och utevistelse


Eftermiddagspasset (Föreläsningssal Vålån)

15.00 Intro och Översikt av eftermiddagspasset med fika - Elin Ekblom Bak

15.15 Interaktion kost och träning för hälsa. Klinikerns perspektiv - Mai-Lis Hellénius

17.00 Kan man påverka hjärnhälsan? - Örjan Ekblom 

17.40 Diskussion

18.30 Avslut av eftermiddagspasset

19.00 Middag

Gemensam kvällsaktivitet (Föreläsningssal Vålån)

20.30 Arrangerad idrottsaktivitet i idrottshallen